ויזניץ

המעודכנים מעדכנים - ויזניץ. ראש השנה בויזניץ | גלריה...

ויזניץ
ראש השנה בויזניץ | גלריה
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
דינר "מקושרים לדורות" לבנין קהל ישועות משה ויזניץ ביתר | גלריה
שמחת התנאים לבת זקוניו של האדמו''ר מגארליץ • גלריה
חומש סעודה דזיקוב ויזניץ • גלריה
שבע ברכות המרכזי והאחרון בויזניץ • גלריה
שמחת החתונה בחצרות בית סערט ויזניץ-ויזניץ-ליעזש-טשאקאווע • גלריה
שמחת בית ויזניץ • גלריה
תפילת רבים ע"י שריד בית מקדשינו לרגל ימי השמחה בויזניץ
כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו: פסח בויזניץ • גלריה מסכמת