ויזניץ

המעודכנים מעדכנים - ויזניץ. כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו: פסח בויזניץ • גלריה מסכמת...

ויזניץ
כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו: פסח בויזניץ • גלריה מסכמת
שמחת בית תולדות אברהם יצחק‎‎
אירוע היסטורי יובל העשור להסתלקות האדמו"ר בעל הישועות משה זי"ע
אלעד: אלפים ממשפחת אב"ד מאקאווא זצ''ל בהכנסת ס''ת לבית המדרש
"ותבנהו" הדינר בארה"ב לויזניץ
גלריה: ימי השבע ברכות בשמחת בית ויזניץ-ספינקא-תפארת אליעזר -סיגעט
ט''ו בשבט בחצר ויזניץ • גלריה
רבני השכונות התכנסו נגד תוכנית מעבר הרכבת הקלה
גלריה מהילולת האדמו''ר מסאווראן ושבע ברכות
גלריה משמחת החתונה בסאווראן