מנהיגי הציבור החרדי

המעודכנים מעדכנים - מנהיגי הציבור החרדי. "מי אתם בכלל שתלמדו אותנו על יראת שמים?!" ח''כ כהנא במתקפה לחרדים...

מנהיגי הציבור החרדי
"מי אתם בכלל שתלמדו אותנו על יראת שמים?!" ח''כ כהנא במתקפה לחרדים