ההתיישבות הבדואית בדרום

המעודכנים מעדכנים - ההתיישבות הבדואית בדרום. לראשונה: פקחים יסיירו בשטחי C כנגד בנייה לא חוקית של פלסטינים...

ההתיישבות הבדואית בדרום
לראשונה: פקחים יסיירו בשטחי C כנגד בנייה לא חוקית של פלסטינים