"הקסדות הלבנות"

המעודכנים מעדכנים - "הקסדות הלבנות". "האופוזיציה בסוריה תבצע מתקפה נגד אסד"...

"הקסדות הלבנות"
"האופוזיציה בסוריה תבצע מתקפה נגד אסד"