האדמו"ר מצאנז

המעודכנים מעדכנים - האדמו"ר מצאנז. האדמו"ר מצאנז אושפז בליל שבת בבית החולים...

האדמו"ר מצאנז
האדמו"ר מצאנז אושפז בליל שבת בבית החולים
הרבי מצאנז שלח מכתב ניחומים למשפחות האבלות
שעות לפני האסון הרבי עצר את ההדלקה