חוק המרכולים

המעודכנים מעדכנים - חוק המרכולים. ההסכמים הקואליציונים נחשפים: זה מה שקיבל איווט ליברמן...

חוק המרכולים
ההסכמים הקואליציונים נחשפים: זה מה שקיבל איווט ליברמן