רשתות חברתיות

המעודכנים מעדכנים - רשתות חברתיות. נהוראי אריאלי מפתיע עם אלבום בכורה: "מאן דעביד לטב"...

רשתות חברתיות
נהוראי אריאלי מפתיע עם אלבום בכורה: "מאן דעביד לטב"
ניתן יהיה לתבוע מפיצי הודעות עם פרטים לזיהוי נפגע ששמו מוסתר
יועז הנדל: "בסופו של דבר, אנו נתערב בהתנהלות פייסבוק ישראל"