דיור במחיר מופחת

המעודכנים מעדכנים - דיור במחיר מופחת. שר האוצר ושר הבינוי והשיכון חתמו על מתווה ל'דיור במחיר מופחת'...

דיור במחיר מופחת
שר האוצר ושר הבינוי והשיכון חתמו על מתווה ל'דיור במחיר מופחת'