הכסף

המעודכנים מעדכנים - הכסף. מיליוני שקלים יוחרמו ממחבלים: "נלחמים בצינור הכסף לטרור"...

הכסף
מיליוני שקלים יוחרמו ממחבלים: "נלחמים בצינור הכסף לטרור"
60,000: לאחר שגנבו מישיבה את הסכום החזירו משכם את הכסף