סטודנטים צרפתים

המעודכנים מעדכנים - סטודנטים צרפתים. טייב לצרפתים: אני הח"כ הצרפתי הראשון מקום המדינה...

סטודנטים צרפתים
טייב לצרפתים: אני הח"כ הצרפתי הראשון מקום המדינה