רבי יונתן בן עוזיאל

המעודכנים מעדכנים - רבי יונתן בן עוזיאל. 'תיקון שופרות' נערך בהילולא בעמוקה...

רבי יונתן בן עוזיאל
'תיקון שופרות' נערך בהילולא בעמוקה
סערה: המשטרה הודיעה כי תסגור את קברי הצדיקים 'בשל ליקויי בטיחות'