רבי יונתן בן עוזיאל

המעודכנים מעדכנים - רבי יונתן בן עוזיאל. סערה: המשטרה הודיעה כי תסגור את קברי הצדיקים 'בשל ליקויי בטיחות'...

רבי יונתן בן עוזיאל
סערה: המשטרה הודיעה כי תסגור את קברי הצדיקים 'בשל ליקויי בטיחות'