בעיר העתיקה בירושלים

המעודכנים מעדכנים - בעיר העתיקה בירושלים. מצוד נרחב אחר שב"חים בעיר העתיקה...

בעיר העתיקה בירושלים
מצוד נרחב אחר שב"חים בעיר העתיקה
ז' באדר - חיבת הפיוט ועוזיאל סבתו בפיוט מיוחד: כירי רם
בן מיעוטים ניפץ בקבוק ביהודי וישלם רק 1,500 ש''ח
הלך לעולמו: יהושע מצא השר לשעבר מהליכוד
מהאלף הקודם: מטבעות עתיקים התגלו בירושלים