חלוקת קמחא דפסחא

המעודכנים מעדכנים - חלוקת קמחא דפסחא. מוסקבה: מצה ומצרכי החג לכל דיכפין...

חלוקת קמחא דפסחא
מוסקבה: מצה ומצרכי החג לכל דיכפין
חלוקת קמחא דפסחא המרכזית לאלפי משפחות בעיר הקודש צפת
הרב עפג'ין חילק אלפי סלי מזון למשפחות לקראת החג
חלוקת קמחא דפסחא בחצה"ק קאמרנא לאברכי רשת הכוללים 'קול יעקב'