מוטי ויזל

המעודכנים מעדכנים - מוטי ויזל. שמחו נא - אהרל'ה סאמעט & מוטי ויזל...

מוטי ויזל
שמחו נא - אהרל'ה סאמעט & מוטי ויזל
דבקה נפשי - אהרל'ה סאמעט & מוטי ויזל
צפו: ארי היל, מוטי ויזל, תזמורת פייער ומקהלת נשמה
מוטי ויזל & בנצי קלצקין & חסידימלעך: אבנך ונבנית