מתבטל" הרב אדלשטיין

המעודכנים מעדכנים - מתבטל" הרב אדלשטיין. "בחסדי שמים הכל מתבטל": הרב אדלשטיין על נפילת הממשלה...

מתבטל" הרב אדלשטיין
"בחסדי שמים הכל מתבטל": הרב אדלשטיין על נפילת הממשלה