דמי שימוש הוגן

המעודכנים מעדכנים - דמי שימוש הוגן. פיצוי חלקי: 400,000 ש''ח לישיבה שגורשה על ידי הצבא...

דמי שימוש הוגן
פיצוי חלקי: 400,000 ש''ח לישיבה שגורשה על ידי הצבא