תחזית מזג האוויר

המעודכנים מעדכנים - תחזית מזג האוויר. התחזית להיום: בהיר. הטמפרטורות ירדו...

תחזית מזג האוויר
התחזית להיום: בהיר. הטמפרטורות ירדו
התחזית להיום: בהיר. הטמפרטורות יעלו עוד
התחזית להיום: עלייה קלה בטמפרטורות
התחזית להיום: מזג האוויר יהיה נוח, הטמפרטורות ללא שינוי
התחזית להיום: הטמפרטורות יעלו מעט
התחזית להיום: הטמפרטורות יעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה
התחזית להיום: הטמפרטורות ללא שינוי
התחזית להיום: הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה
התחזית להיום: הטמפרטורות ירדו וייעשה קר מהרגיל לעונה
התחזית להיום: הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת וייעשה שרבי וחם