בכביש עוקף עכו

המעודכנים מעדכנים - בכביש עוקף עכו. נחשף מחויב בידוד בעת שהיה ברכבו עם אדם נוסף...

בכביש עוקף עכו
נחשף מחויב בידוד בעת שהיה ברכבו עם אדם נוסף