מכון התקנים הישראלי

המעודכנים מעדכנים - מכון התקנים הישראלי. הכירו את "טעות", בובה מקסימה שתזכיר לכם שמותר לעשות טעויות...

מכון התקנים הישראלי
הכירו את "טעות", בובה מקסימה שתזכיר לכם שמותר לעשות טעויות
15 מיליון ₪ תביעה נגד מכון התקנים