60

המעודכנים מעדכנים - 60. מי לחיים ומי למוות: פיגוע ירי לעבר רכז השטח של תנועת רגבים...

60
מי לחיים ומי למוות: פיגוע ירי לעבר רכז השטח של תנועת רגבים
לראשונה: מדינת ישראל מתיישרת לפי התקן האירופאי בתחום המזון
מעמד לגיונו של מלך: חלוקת מטבעות לבוני ומקימי המרכז עולמי ויזניץ
הממשלה בתוכנית יוצאת דופן שתכפיל את קצבאות הזקנה
60,000: לאחר שגנבו מישיבה את הסכום החזירו משכם את הכסף