הר הזיתים

המעודכנים מעדכנים - הר הזיתים. מלכיאלי: "לנקוט ביד קשה"...

הר הזיתים
מלכיאלי: "לנקוט ביד קשה"
לאור ביזוי הקברים הנוראי בהר הזיתים: התארגנה משלחת סיור לשטח