בתי החולים הציבוריים

המעודכנים מעדכנים - בתי החולים הציבוריים. ח''כ יעקב אשר: "פתרונות דיפרנציאליים במקום הענשה דיפרנציאלית"...

בתי החולים הציבוריים
ח''כ יעקב אשר: "פתרונות דיפרנציאליים במקום הענשה דיפרנציאלית"
אדלשטיין: נבקש את הארכת הסגר לפחות בשבוע
בתי החולים הציבוריים: לא להפנות אמבולנסים