פרשת שבוע

המעודכנים מעדכנים - פרשת שבוע. פרשת כי תשא לילדים: מחצית השקל,הכיור,פרשת פרה וענייני שבת קודש א'...

פרשת שבוע
פרשת כי תשא לילדים: מחצית השקל,הכיור,פרשת פרה וענייני שבת קודש א'
פרשת תצווה לילדים: בגדי הכהן גדול
פרשת תרומה לילדים: בניית המשכן וכליו.