שניאור ליפסקר

המעודכנים מעדכנים - שניאור ליפסקר. הציור המדהים של רבי יעקב דוד מרדומסק שמעורר התרגשות רבה...

שניאור ליפסקר
הציור המדהים של רבי יעקב דוד מרדומסק שמעורר התרגשות רבה