"ביום דין וחשבון"

המעודכנים מעדכנים - "ביום דין וחשבון". גידי שרון בסינגל חדש – "ביום דין וחשבון"...

"ביום דין וחשבון"
גידי שרון בסינגל חדש – "ביום דין וחשבון"