הרב ראובן אלבז

המעודכנים מעדכנים - הרב ראובן אלבז. "לכל שבת יש מוצאי שבת": הנאום של אבוטבול בחוק הטלפונים הכשרים...

הרב ראובן אלבז
"לכל שבת יש מוצאי שבת": הנאום של אבוטבול בחוק הטלפונים הכשרים