מידד טסה

המעודכנים מעדכנים - מידד טסה. האזינו: מחרוזת שניה לשמחת בית השואבה...

מידד טסה
האזינו: מחרוזת שניה לשמחת בית השואבה
עשר שנים אחרי: מידד טסה בשיר חדש לזכר אחיו - "אביאל אחי"