מקהלת נרננה

המעודכנים מעדכנים - מקהלת נרננה. נפתלי קמפה ויוסי גרין בסינדל חדש "יבואו טהורים"...

מקהלת נרננה
נפתלי קמפה ויוסי גרין בסינדל חדש "יבואו טהורים"
'איך שמעק': יעקב ושלמה דאסקאל בשילוב מקהלת 'נרננה'
'שיר המעלות': מקהלת נרננה בביצוע לחנו של המלחין ר' מנחם אירנשטיין
מנדי רוט ומקהלת נרננה בקליפ חדש: מנורה