דמי ביטוח לאומי

המעודכנים מעדכנים - דמי ביטוח לאומי. אושר סופית: מעסיקי עובדים בחל"ת יקבלו פטור מתשלום ביטוח לאומי...

דמי ביטוח לאומי
אושר סופית: מעסיקי עובדים בחל"ת יקבלו פטור מתשלום ביטוח לאומי
פטור למעסיקים מתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות עבור עובדים בחל"ת
ח"כ חיים כץ מפזר דיון על הצ"ח של האוצר
מעסיקים שהוציאו עובדים לחל"ת יהיו פטורים מתשלום ביטוח לאומי
משקיעים בנדל"ן בחו"ל? מהפך במיסים