אלי קליין איצי

המעודכנים מעדכנים - אלי קליין איצי. שלום ברנהולץ ברגסה ווקאלית לשירו המרגש ״שמעה תפילתי״...

אלי קליין איצי
שלום ברנהולץ ברגסה ווקאלית לשירו המרגש ״שמעה תפילתי״