'הוא אלוקינו'

המעודכנים מעדכנים - 'הוא אלוקינו'...

'הוא אלוקינו'