עמותת "יד עזר

המעודכנים מעדכנים - עמותת "יד עזר. הושק מיזם טכנולוגי ארצי למען ניצולי השואה והקשישים בישראל...

עמותת "יד עזר
הושק מיזם טכנולוגי ארצי למען ניצולי השואה והקשישים בישראל