האדמו"ר מגור

המעודכנים מעדכנים - האדמו"ר מגור. בן וחתן האדמו"ר מגור הגיעו לנחם ולהעביר את מכתב התנחומים...

האדמו"ר מגור
בן וחתן האדמו"ר מגור הגיעו לנחם ולהעביר את מכתב התנחומים
"המשותף בצערכם": המכתב המיוחד של הרבי מגור למשפחות הנספים