המשורר אצ"ג בירושלים

המעודכנים מעדכנים - המשורר אצ"ג בירושלים. שני רוכבי אופנוע נפצעו בתאונה בירושלים...

המשורר אצ"ג בירושלים
שני רוכבי אופנוע נפצעו בתאונה בירושלים