שב"ס

המעודכנים מעדכנים - שב"ס. הוגש דו"ח הצוות הבין-משרדי לבחינת חלופות לעונש המאסר...

שב"ס
הוגש דו"ח הצוות הבין-משרדי לבחינת חלופות לעונש המאסר
למרות מסקנות הוועדה: תנאי הכליאה למחבלים לא השתנו
סוכל ניסיון הברחה הגדול ביותר של החדרת פלאפונים לכלא בגופו של עצור בודד