שב"ס

המעודכנים מעדכנים - שב"ס. סוכל ניסיון הברחה הגדול ביותר של החדרת פלאפונים לכלא בגופו של עצור בודד...

שב"ס
סוכל ניסיון הברחה הגדול ביותר של החדרת פלאפונים לכלא בגופו של עצור בודד