מדד המחירים לצרכן

המעודכנים מעדכנים - מדד המחירים לצרכן. נשיא התאחדות התעשיינים נגד העליה בתעריף החשמל...

מדד המחירים לצרכן
נשיא התאחדות התעשיינים נגד העליה בתעריף החשמל
מחר: הריבית על הדולר צפויה לזנק
יוקר המחייה: ישראל במקום הראשון בעולם ביוקר הדיור