מדד המחירים לצרכן

המעודכנים מעדכנים - מדד המחירים לצרכן. בדיקת התעשיינים חשפה: משרד הפנים מקפיץ את הארנונה...

מדד המחירים לצרכן
בדיקת התעשיינים חשפה: משרד הפנים מקפיץ את הארנונה
סקר מדד המחירים לצרכן: עלייה של 0.3% בחודש האחרון