"אמא שלי"

המעודכנים מעדכנים - "אמא שלי". השיר על השוויגער: דוד שפירא - "אמא שלי"...

"אמא שלי"
השיר על השוויגער: דוד שפירא - "אמא שלי"