הגר"י זילברשטיין

המעודכנים מעדכנים - הגר"י זילברשטיין. רוני נומה: "אנחנו מזהים אדישות מדאיגה, יש אגדות על חיסוני עדר"...

הגר"י זילברשטיין
רוני נומה: "אנחנו מזהים אדישות מדאיגה, יש אגדות על חיסוני עדר"