פרופ' סאמר סרוג'י

המעודכנים מעדכנים - פרופ' סאמר סרוג'י. כמעט מת: טיפל בשיניו ברשות הפלסטינית והובא במצב קשה לבית החולים...

פרופ' סאמר סרוג'י
כמעט מת: טיפל בשיניו ברשות הפלסטינית והובא במצב קשה לבית החולים