פריד

המעודכנים מעדכנים - פריד. על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?...

פריד
על מה אמר הגאון הגדול רבי עמרם פריד ש'זו מצווה גדולה מאד'?