הנחת תפילין

המעודכנים מעדכנים - הנחת תפילין. במלאות 77 ל'חג הנצחון': מוסקבה אומרים תודה ל'וֶטֶרָנִים' היהודים...

הנחת תפילין
במלאות 77 ל'חג הנצחון': מוסקבה אומרים תודה ל'וֶטֶרָנִים' היהודים
פרשת וישלח: האם ניתן לברך על מצווה לאחר עשייתה?
זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ בביקור אצל חסידיו בארה"ב