הנחת תפילין

המעודכנים מעדכנים - הנחת תפילין. זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ בביקור אצל חסידיו בארה"ב...

הנחת תפילין
זקן אדמו"רי בית רוזין האדמו"ר מקאפיטשניץ בביקור אצל חסידיו בארה"ב
הדסה: משפחות של חולי קורונה החלו לבקרם במחלקות באופן קבוע!