בשמי הארץ

המעודכנים מעדכנים - בשמי הארץ. הושלם בהצלחה ניסוי במערכת הנשק "חץ 3"...

בשמי הארץ
הושלם בהצלחה ניסוי במערכת הנשק "חץ 3"