שי מימון

המעודכנים מעדכנים - שי מימון. שי מימון התפטר מימינה "לא אפנה עורף לחבריי ממשפחות השכול"...

שי מימון
שי מימון התפטר מימינה "לא אפנה עורף לחבריי ממשפחות השכול"