לימוד תורה

המעודכנים מעדכנים - לימוד תורה. 'יש שלום עם חילונים'? הנגיף גילה לנו את כוחם 'ה(לא) עצום' של החרדים בכנסת...

לימוד תורה
'יש שלום עם חילונים'? הנגיף גילה לנו את כוחם 'ה(לא) עצום' של החרדים בכנסת