אלטע פיקסלר

המעודכנים מעדכנים - אלטע פיקסלר. ריבלין פנה לנסיך צ'ארלס בבקשה לסייע בהעברת הפעוטה המונשמת באנגליה...

אלטע פיקסלר
ריבלין פנה לנסיך צ'ארלס בבקשה לסייע בהעברת הפעוטה המונשמת באנגליה
אדלשטיין לבריטים: "שחררו את התינוקת המאושפזת -אל תנתקו מהמכשירים"
פרשת הפעוטה החרדית מאנגליה: בארגון פנו ליועמ"ש
מאמצים למנוע מהרשויות באנגליה לנתק את מכשירי הנשמה מפעוטה חרדית