מבשרת ציון

המעודכנים מעדכנים - מבשרת ציון. עשרה מטוסי כיבוי הוזנקו: בתים פונו בעקבות שריפה במבשרת...

מבשרת ציון
עשרה מטוסי כיבוי הוזנקו: בתים פונו בעקבות שריפה במבשרת