לווין

המעודכנים מעדכנים - לווין. רוסיה תספק לאיראנים לוויין שיוכל לרגל אחר בסיסים בישראל...

לווין
רוסיה תספק לאיראנים לוויין שיוכל לרגל אחר בסיסים בישראל