נתב"ג

המעודכנים מעדכנים - נתב"ג. הרכבת המהירה לירושלים ולנתב"ג חוזרת לפעול בשעות הערב המאוחרות...

נתב"ג
הרכבת המהירה לירושלים ולנתב"ג חוזרת לפעול בשעות הערב המאוחרות
780,540 ₪ עיצום כספי על העברת כספים שלא דווחו • העברת כספים 2019
משרד הבריאות מבקש להביא לאישור הממשלה החמרות ליוצאים ונכנסים ממדינות בסיכון