בוקר של פינוי

המעודכנים מעדכנים - בוקר של פינוי. שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"...

בוקר של פינוי
שלמה נאמן: "אנחנו מתעוררים לעוד בוקר של פינוי מיותר"