"ממך אליך"

המעודכנים מעדכנים - "ממך אליך". עמנואל שולמן בסינגל חדש – "ממך אליך"...

"ממך אליך"
עמנואל שולמן בסינגל חדש – "ממך אליך"